ЗА НАС Е УДОВОЛСТВИЕ ДА РАБОТИМ ЗА ВАС - 0897 858 804 / 0988 393 133

Конфиденциалност

Използване на лични данни:
Моля, прочетете внимателно публикуваната тук информация, преди да предоставите ваша лична информация:
 Посочените от Вас лични данни като име,телефон или имеил,са доброволно предоставени от всеки посетител на сайта. Те се използват само и единствено за отговор на изявено от  Ваша страна желание да се свържем с Вас с цел получаване на актуална информация за определен артикул от каталога или друга желана от Вас такава . Тази информация се предоставя само и единствено на куриерската фирма,която трябва да достави желания от Вас артикул.Тя е задължена  да спазва правилото за поверителност и носи отговорност за нея.Ние не съхраняваме и не предоставяме тази информация на други лица.