ЗА НАС Е УДОВОЛСТВИЕ ДА РАБОТИМ ЗА ВАС - 0897 858 804 / 0988 393 133

Общи Условия

Условия за ползване

ZAVIVKATA.COM  e представителен каталог на голямо разнообразие от спални комплекти и домашен текстил , чийто създател и собственик е ЛУКСТЕКС ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост и в него може да добиете представа за актуалните десени предлагани на пазара.

Всички цени, посочени в този сайт, са в български лева и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Указаните цени на отделните артикули са за съответния брой артикули и не включват цена за доставка. ЛУКСТЕКС ЕООД има право да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на продуктите, поради различни технически параметри на използваните монитори.

Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него или в приложения снимков материал. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие на ЛУКСТЕКС ЕООД.

Условията за ползване са публикувани на видно място в сайта и са достъпни са всички потребители.


Основни понятия

"Потребител" е всеки, който е заредил в интернет страницата на zavivkata.com. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите условия за времето на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му.

За да извършва действия по реална поръчка на сътветен артикул, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да  проявяви  интерес към даден продукт от каталога и да посочи желана от него информация за връзка с него.

ВНИМАНИЕ! АКО ДО 2-3 ЧАСА ОТ ИЗЯВЕНИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ДАДЕН АРТИКУЛ ПРЕЗ РАБОТНОТО ВРЕМЕ ОТ 9,00 ДО 19,00часа  С ВАС НЕ  Е ОСЪЩЕСТВЕН КОНТАКТ ТОВА ОЗНАЧАВА,ЧЕ ИЛИ Е ИМАЛО НАКАКЪВ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ И ЗАЯВКАТА НЕ Е ПОЛУЧЕНА ,ИЛИ ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ НЕ Е АКТУАЛЕН(ГРЕШЕН ИЛИ НЕПЪЛЕН) И НЕ МОЖЕМ ДА СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС!В ТАКЪВ СЛУЧАЙ МОЖЕТЕ ИЛИ ОТНОВО ДА ИЗЯВИТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ДАДЕНИЯ АРТИКУЛ ИЛИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОНИ 0897 858 804 И 0988 393 133.

С регистрирането на този интерес  ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява съгласие с настоящите Общи условия, с което действие същият приема незабавно посочените в тях клаузи.

"Продукт(и)" са показаните в каталога  zavivkata.com артикули.

"Желая да купя" е индивидуалната заявка за проявен интерес към  Продукт(и) при условията, предвидени в каталога  zavivkata.com относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от ЛУКСТЕКС ЕООД при презентирането и доставянето на Продуктите от каталога zavivkata.com

Обект на интерес са Продуктите, анонсирани в каталога  zavivkata.com към момента на отправяне на заявка от страна на Потребителя.

Продуктите, обект на интерес в каталога  zavivkata.com, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. ЛУКСТЕКС ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на тези артикули , дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването на интеес към даден артикул/и се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството му/им.
“Доставчик” е ЛУКСТЕКС ЕООД, в качеството си на предлагащ продуктите от каталога  zavivkata.com

Доставчикът публикува в каталога www.zavivkata.com описание на основните характеристики и изображение на всеки артикул, съгласно посочената от производителя информация.


Способ за плащане - С ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД  СЛЕД ОПЦИЯ ПРЕГЛЕД!. Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка (или до поискване от офис) в съответствие с посочените Тарифи за доставка и настоящите Общи условия за Обслужване.Полученият от куриера документ след заплащане на пратката представлява официален фискален документ доказващ и легализиращ извършването на сделката.

Срок на доставка

        Срокът на доставка зависи от наличността на артикулите. В случай, че разполагаме с всички поръчани продукти на склад доставката е в срок от 24 часа от момента на изпращането.
        Нормалният срок за изпълнение на поръчка е 1-2 работни дни. Ако продуктът не е на склад (особено в случаите на изчерпан внос или недостатъчно произведено количество) срокът е по-дълъг.
        Трябва да се има предвид, че при всеки проявен интерес е необходимо технологично време за разговор с клиента и уточняване на детайлите, пакетиране, подготовка на опис, пратка и заявка на куриер. В тази връзка, артикули изпратени след 15.00 часа е вероятно да НЕ бъдат получени на следващия ден.
        При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.


Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка в следните случаи: Когато е налице пълно несъответствие между поръчана и доставена стока, както и нейната цена, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, продукти подлежат на рекламация.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.
        При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
         1. Възстановяване на заплатената сума;
         2. Замяна на стоката с нова;
         3. Отбив от цената;

В слуачй, че потребителят желае да предяви Рекламация е неободимо да уведоми ЛУКСТЕКС ЕООД в писмен вид чрез електронна поща или обикновена пощенска услуга. Рекламацията ще бъде регистрирана във Фирмения Регистър и ще бъде изготвено становище по нея, предоставено на Потребителя в писмен вид.


Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от каталога zavivkata.com по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят е длъжен да заплати цената на артикулите според обявените в каталога  www.zavivkata.com цени .

Потребителите на каталога  zavivkata.com нямат право да разпространяват, променят, копират, продават, съдържание на сайта zavivkata.com без изричното писмено разрешение на ЛУКСТЕКС ЕООД .

Заявеният артикул се доставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ с подходяща опаковка и на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка.

При получаване на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от негов представител, последния подписва всички документи, необходими за потвърждаването на извършената доставка на съответния артикул.

ПОТРЕБИТЕЛ, който е получил артикул от каталога  www.zavivkata.com има право да откаже получаването на поръчката само в един от изброените случаи в глава РЕКЛАМАЦИИ

Връщането или замяната на съответен артикул се извършва в 14 - дневен срок, който започва да тече от деня на получаване на артикула. В противен случай, КЛИЕНТЪТ губи правото си да върне или съответно замени дадена артикул, като всеки Потребител може да се възползва от Законовата гаранция при установяване на дефект в закупения продукт.


Права и задължения на Доставчика, при управление на zavivkata.com

ЛУКСТЕКС ЕООД , чрез сайта си zavivkata.com има право, но не задължително, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на zavivkata.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ЛУКСТЕКС ЕООД , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

ЛУКСТЕКС ЕООД  може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други интернет страници и ресурси. ЛУКСТЕКС ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на zavivkata.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези интернет страници и ресурси.

Потребителят е длъжен да обезщети ЛУКСТЕКС ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ЛУКСТЕКС ЕООД  в нарушение на закона, настоящите Условия за ползване, добрите нрави или интернет етиката.

ДОСТАВЧИКЪТ полага грижа информацията, която се публикува на каталога  www.zavivkata.com да бъде вярна и актуална. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за невъзможността да се предостави достъп до каталога , както и за необработването на подадените заявки, в случай че настъпят обстоятелства като непреодолима сила, случайни събития или проблеми в интернет пространството.


Всички спорове между страните ще се рашават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се решават от компетентния съд, съгласно действащите нормативни разпоредби на територията на Република България.


Изменение на Общите условия


Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ЛУКСТЕКС ЕООД , като се задължава да уведоми Потребителя за промени в Условията за ползване, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с Условията за ползване той има пълното право да напусне интернет пространството на каталога моментално.


Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Каталога се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в него и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.


Промоции

Всички промоционални предложения изложени в каталога са с точно определени условия, като срок и продукти, които важат за конкретното предложение. В случай, че времетраене не е определено, за краен срок на офертата се счита изчерпването на наличните артикули, за които промоцията е валидна.